GÖƏZƏLİX’

(Goranboy)
acgözlük
◊ Göəzəlix’ eləməx’ – acgözlük etmək. – Ay oğul, göəzəlix’ eləmə, az yi, səni incidər

Bir cevap yazın