GİZGƏ

(Füzuli, Yardımlı)
bax gijgə . – Ajığımı tutdursan, gizgənnən tutuf səni sürüyəjəm (Füzuli)

Bir cevap yazın