GİZDƏNC

(Ağcabədi)
gizlədilib saxlanılan qiymətli şey (qızıl, pul və s.). – Atamın gizdənci varıydı

Bir cevap yazın