GİRT

girt vurmağ:
(Şamaxı)
hərlənmək, gəzmək. – Bı gün aləmi girt vurmışam

Bir cevap yazın