GİRNƏŞ

(Meğri)
istidən bir yerə toplaşan, sıxlaşan (qoyun sürüsü). – Seyidəli qoyunu girnəşdə belinnən tanırdı

Bir cevap yazın