GİRİNDƏY

(Kəlbəcər, Qarakilsə)
qaramalı boğazından bağlamaq üçün istifadə edilən yarımdairəvi ağac. – Öküz girindəyi qırıfdı (Kəlbəcər)

Bir cevap yazın