GİRDO

(Zərdab)
iri saxsı qab. – Gülsənəm, girdo qalğanı təmizlə

Bir cevap yazın