GİRDƏNƏG

(Salyan)
girdə, yumru. – Gərmək girdənəg yemişdi

Bir cevap yazın