GIRCIN

(Ağdam, Çənbərək, Qazax)
mal otu yedikdən sonra qalan çör-çöp. – Malın qavağında qalan gırcını bir yerə yığ (Çənbərək)

Bir cevap yazın