GİRƏLƏNMƏX’

(Zəngilan)
vurnuxmaq. – Sarı toyux sə:rdən bırda girələnir

Bir cevap yazın