GİMİRİX’LƏŞMƏK

(Tərtər)
irilənmək, böyümək. – Adınanın oğlu gimirix’ləşir

Bir cevap yazın