GİLLƏTMƏX’

(Tovuz)
bax gillətməg . – O bir tikə nədi kin, aηrı gillət gessin

Bir cevap yazın