GILIF

(Çənbərək, Meğri)
baca, deşik. – Samanı gılıfdan samannığa töx’düx’ (Çənbərək)

Bir cevap yazın