GİLƏ-ZUZƏ

gilə-zuzə getmeg:
(Bakı)
zarıldamaq, inildəmək (xəstəlik nəticəsində). – Ağəz, uşağın buxağına mərcimegcən bir sizağan çıxıb, gecələr sə:rəcən gilə-zuzə gedir

Bir cevap yazın