GİGİRTDƏMAĞ

(Quba)
ara vurmaq, ara qarışdırmaq. – Ga:var, gigirtdəmaği u üzünə adət eliyib

Bir cevap yazın