GEZƏ

(Dərbənd)
külüng. – Mustafa gezeynən daş çixartub əv tikədü

Bir cevap yazın