GEYVƏT

(Şəmkir)
içərisinə ot və ya saman qoyularaq çul əvəzinə işlədilən naxışlı palaz. – Geyvət öküzdən ötrüdü, özü də naxışdı

Bir cevap yazın