GEJƏLİX’

(Hamamlı, Qazax)
gejə geyilən qalın tüklü papaq. – Gejəliyi ver maηa, qoyajam başıma (Qazax)

Bir cevap yazın