GEDİŞMƏX’

(Kəlbəcər, Tovuz)
mübahisə etmək, sözləşmək. – Bınnan biz maşı:n üsdündə gedişdix’ (Kəlbəcər)

Bir cevap yazın