GEDEX’

(Şəki)
bax gedax . – Sifdə olannan bir illığa kimi gedex’ diyəllər, bö:yəndə kəlçə

Bir cevap yazın