GED

I
(Borçalı)
əlağacı
II
(Zaqatala)
qoyun və keçinin boğazından sallanan vəzlər

Bir cevap yazın