GEDƏLƏŞMƏX’

(Meğri)
mübahisə etmək, sözləşmək. – Qudurətnən qərdəşi gedələşirdi

Bir cevap yazın