GARRAF

(Çənbərək, Qazax)
ağac mala. – Böyüx’ bir taxdeyi hər iki ujunnan deşif boyundurux yoğunnuğunda ağaşdar keçirerix’, ona garraf de:rix’, ona ulax qoşuf yer, xırman düzdö:rüx’ (Qazax)

Bir cevap yazın