GAPLAŞMAX

(Borçalı)
söhbət etmək. – İndi biz dağe:dəjeix’, gə birəz gaplaşax

Bir cevap yazın