GƏ:ZİK

(Zəngilan)
nəfəs borusu. – Quyruğun qəpi arasınnan çıxıb deyin gə:ziyin ge:yib

Bir cevap yazın