GƏZGİNTİ

(Gədəbəy)
bax gəzəngi . – Bu il yarpaxlara gəzginti tüşüf

Bir cevap yazın