GƏVİL

(Ağdam, Ağcabədi)
meyvəsi yeyilən yabanı bitki adı. – Gəvildən şoraba qoyuf yi:llər (Ağdam); – Gəvildən yaxşı şoraba olur (Ağcabədi)

Bir cevap yazın