GƏVƏRƏ

(Salyan)
çoxdanışan, boşboğaz. – Çərkəz gəvərə danışan adamdı

Bir cevap yazın