GƏTİRGƏ

(Salyan)
ağacda əmələ gələn yapışqan. – Gətirgə ağajda olır

Bir cevap yazın