GƏ:Sİ

(Bakı)
bəzisi. – Gə:si belə di:r, gə:si helə

Bir cevap yazın