GƏRPƏLİ

(Cəlilabad)
qol-budaqlı. – O ağac gərpəliydi

Bir cevap yazın