GƏRMƏLMƏX’

(Çənbərək)
yandırmaq üçün tapdanıb qurudulmuş mal nəcisini bellə kəsmək

Bir cevap yazın