GƏRGƏNCƏ

(Ağdam)
dəri qurutmaq üçün alət (çarmıx)
◊ Gərgəncə verməx’ – dərini qurutmaq üçün tarıma çəkmək

Bir cevap yazın