GƏRGƏC

(İmişli)
bax gərgəncə . – Dərini gətirib ağac gərgəcə çəkirik

Bir cevap yazın