GƏRDƏNƏMƏD

(Salyan)
xamut. – Gərdənəmədin ipin bərk bağlağınan ki, at yaxşı güc eləsin

Bir cevap yazın