GƏRƏNİMƏK

(Cəbrayıl, Ucar)
bax gərənəməx’ . – Qoyun gərəniyib (Ucar)

Bir cevap yazın