GƏRƏN

I
(Füzuli, Qazax)
sıra, cərgə. – Gərənnən sağırıx (Füzuli)
◊ Gərən çüşməx’ (Qazax) – cərgələnmək, sıralanmaq. – Mal gərən çüşüf geder
II
(Qazax)
aşırım, dağ keçidi. – Mal dağın gərənində otdo:r

Bir cevap yazın