GƏRƏNƏMƏX’

(Bərdə, Borçalı)
yayılmaq (qoyun-quzuya aiddir). – Qoyun otdar gərənər, otdadıxca gərənər (Borçalı)

Bir cevap yazın