GƏNDİYƏLƏN

(Qazax)
bax gəndəliyən . – Göyşəndə yaman gəndiyələn pitif

Bir cevap yazın