GƏNDİBAŞINA

(Qazax, Şəki)
özbaşına. – Gəndibaşına iş tutma, bir bilənə gəηəşginən (Qazax)

Bir cevap yazın