GƏNDİ

(Qazax, Şəki)
öz. – Biz gəndi ədətdərimizi yaxşı bilerix’ (Qazax)

Bir cevap yazın