GƏNDİ-GƏNDİNƏ

(Qazax)
öz-özünə. – Məmməd həməşə gəndi-gəndinə danışer

Bir cevap yazın