GƏNDƏLİYƏN

(Borçalı)
yerə tökülən sünbüllərdən bitən taxıl

Bir cevap yazın