GƏNDƏDAMAĞ

(Lənkəran, Salyan)
gözütox (adam). – Gəndədamağ adam hər sırfada otırmaz

Bir cevap yazın