GƏ:NƏX’

(Gədəbəy)
aydın, aylı <gecə>. – Gə:nəx’ geje:ydi, yola çıxmışdıx dədəmnən

Bir cevap yazın