GƏMÖ:ÜX’

(Gədəbəy)
bürkülü. – Yaman gəmö:üx’ havadı, nəfəs almax olmor əməlli

Bir cevap yazın