GƏMİRÇƏX’

(Cəbrayıl)
qığırdaq. – Ətin gəmirçəyin kəs at

Bir cevap yazın