GƏMİRƏ

(Qax)
açıq hava şəraitində qoyun saxlanılan yer, ağıl

Bir cevap yazın