GƏLYƏJİN

(Qazax)
gələn kimi. – Gəlyəjin atı minif getdi

Bir cevap yazın