GƏLİNALLADAN

(Salyan)
mədəcik (heyvanlarda). – Zərxanım, apar o gəlinalladanı təmiz yuğınan

Bir cevap yazın